EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: S?kminga adaptacija naujoje darbo vietoje
Video-based exercise: S?kminga adaptacija naujoje darbo vietoje
Sources: http://video.liedm.net/irasai/vma/isidarbinimas/sekmingas_isidarbinimas.wmv

Mokomasis video filmas yra sukurtas projekto Socialines atskirties mainimo priemoni? pl?tra LDRMT sistemoje metu, 2009, Baltic Partners for Change Management.
Video language: Lietuvi?
     
 
Цел: Mokytis tinkamo elgesio naujoje darbo vietoje siekiant s?kmingos adaptacijos ir ivengti daniausiai pasitaikan?i? klaid?.
     
Очаквана продължителност: 25 min.
     
Описание: i uduotis yra paremta mokomuoju video filmu ir yra skirta savarankikam mokymuisi. Uduotis pad?s jums mokytis tinkamo elgesio, pad?sian?io adaptuotis naujoje darboviet?je bei pasiruoti pirmai darbo dienai. Video filmas susideda i skirting? dali?, kur pavaizduotos bei nagrin?jamos daniausiai pasitaikan?ios naujojo darbuotojo Klaidos, konsultant? pataria, koks elgesys yra tinkamas.
Pirm?j? darbo dien? normalu nerimauti, ta?iau geriausias b?das ?veikti nerim? yra tinkamai pasiruoti. Konsultant? pataria kaip elgtis, kad sudarytum?te ger? ?sp?d? naujiems bendradarbiams. Naujoje darbo vietoje pirmaisiais m?nesiais, savait?mis, dienomis yra svarbu tapti geru komandos nariu. Filme aptariama, koks elgesys padeda kurti geranorikus santykius su kolegomis ir koks elgesys yra netinkamas. iame video filme taip pat apvelgiama: Kiek laiko reikia kad gerai paintum?te nauj? ?mon?? Kaip reik?t? elgtis, rodant iniciatyv? bei si?lant poky?ius? K? reikia isiaikinti prad?jus dirbti? Kod?l yra svarbu prayti koleg? pagalbos?

Mokomasis video filmas susideda i i? penki? dali?:
1. ?rodyk darbdaviui, kad jis nesuklydo pasirinkdamas tave.
2. Maiau kalb?k, daugiau klausyk.
3. Nepulk visko keisti.
4. inok, k? turi dirbti.
5. Prireikus prayk pagalbos.
     
Patariame jums peri?r?ti video film? ir pagalvoti atsakymus ? emiau pateiktus klausimus.
     
Обратно към темата   Please, see the video
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.