EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Tema: S?kminga adaptacija naujoje darbo vietoje
Video-esercizio: S?kminga adaptacija naujoje darbo vietoje
Fonte: http://video.liedm.net/irasai/vma/isidarbinimas/sekmingas_isidarbinimas.wmv

Mokomasis video filmas yra sukurtas projekto “Socialines atskirties mažinimo priemoni? pl?tra LDRMT sistemoje” metu, 2009, Baltic Partners for Change Management.
Lingua del Video: Lietuvi?
     
 
Scopo: Mokytis tinkamo elgesio naujoje darbo vietoje siekiant s?kmingos adaptacijos ir išvengti dažniausiai pasitaikan?i? klaid?.
     
Tempo previsto: 25 min.
     
Descrizione: Ši užduotis yra paremta mokomuoju video filmu ir yra skirta savarankiškam mokymuisi. Užduotis pad?s jums mokytis tinkamo elgesio, pad?sian?io adaptuotis naujoje darboviet?je bei pasiruošti pirmai darbo dienai. Video filmas susideda iš skirting? dali?, kur pavaizduotos bei nagrin?jamos dažniausiai pasitaikan?ios naujojo darbuotojo Klaidos, konsultant? pataria, koks elgesys yra tinkamas.
Pirm?j? darbo dien? normalu nerimauti, ta?iau geriausias b?das ?veikti nerim? yra tinkamai pasiruošti. Konsultant? pataria kaip elgtis, kad sudarytum?te ger? ?sp?d? naujiems bendradarbiams. Naujoje darbo vietoje pirmaisiais m?nesiais, savait?mis, dienomis yra svarbu tapti geru komandos nariu. Filme aptariama, koks elgesys padeda kurti geranoriškus santykius su kolegomis ir koks elgesys yra netinkamas. Šiame video filme taip pat apžvelgiama: Kiek laiko reikia kad gerai pažintum?te nauj? ?mon?? Kaip reik?t? elgtis, rodant iniciatyv? bei si?lant poky?ius? K? reikia išsiaiškinti prad?jus dirbti? Kod?l yra svarbu prašyti koleg? pagalbos?

Mokomasis video filmas susideda iš ši? penki? dali?:
1. ?rodyk darbdaviui, kad jis nesuklydo pasirinkdamas tave.
2. Mažiau kalb?k, daugiau klausyk.
3. Nepulk visko keisti.
4. Žinok, k? turi dirbti.
5. Prireikus prašyk pagalbos.
     
Patariame jums perži?r?ti video film? ir pagalvoti atsakymus ? žemiau pateiktus klausimus.
     
Torna al tema   Riproduci il video
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.