EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
 
Home

5. Успешна адаптация на
новото работно място

Очаквани резултати от обучението

 
 
 

Тази менторинг сесия ще Ви даде възможност:

rut

запознайте се с основните въпроси, свързани с периода на адаптация към новото работно място;

rut

изберете подходящото поведение, за да се адаптирате успешно към новото работно място и да избегнете типичните грешки;

rut

осъзнайте важността на организационната култура;

rut

разберете как бихте могли да усъвършенствате комуникативните си умения;

rut

преценете доколко поведението Ви съответства на работната среда;

rut

разберете концепцията за работа в екип.

Learning outcome

Ако сте избрали тази тема, това означава, че бихте желали да научите какви са предизвикателствата през периода на адаптация, а също и да се подготвите да свикнете с новото работно място.

Learning outcome
 
 

Моля, изберете упражнение от списъка.

Можете да изпълните поредното упражнение или друго по ваше желание:

1. Какъв човек съм?

2. Разбиране и приспособяване към новa организационна култура

3. Оценка на Вашите комуникационни умения

4. Съвети за успешно приспособяване

 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.