EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Tema: Įsivertinu savo motyvaciją įsidarbinti
Pratimas: Mano motyvacija dirbti atsižvelgiant į mano poreikius
Sukūrė: VentureQuest Ltd. LLC, JAV, bendradarbiaujant su Socialinių inovacijų fondu, Lietuva.
     
 
Tikslas: Įvertinti savo motyvaciją dirbti.
     
Numatoma trukmė: 25 min.
     
Aprašymas: pagrindinių poreikių patenkinimas suteikia žmonėms galimybę jaustis saugiai, labiau save realizuoti bei būti produktyviais. Abraham Maslow suskirstė asmens fizinius bei emocinius poreikius į grupes, sudarančias poreikių hierarchiją. Maslow įvardinti poreikiai hierarchijoje išsidėsto nuo apačios į viršų taip: fiziologiniai poreikiai, saugumo poreikiai, socialiniai poreikiai, savigarbos ir savi-aktualizacijos poreikiai. Maslow manė, kad asmuo pirmiausia turi patenkinti poreikius, esančius hierarchijos apačioje ir tik tada siekti patenkinti aukštesnio lygmens poreikius.

Kaip tai yra susiję su jūsų motyvacija dirbti? Maslow poreikių hierarchija gali jums padėti nusistatyti iš kur kyla jūsų motyvacija dirbti. Jums svarbu žinoti, kurioje hierarchijos vietoje esate šiandien todėl, kad nepatenkinti poreikiai veikia kaip motyvuojanti jėga. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu stengiatės susimokėti už būstą, jums pirmiausia reikia pasirūpinti patenkinti fiziologinius poreikius, o tada tenkinti poreikius, esančius aukščiau piramidėje. Tai reiškia, kad galite ieškoti bet kokio jums tinkamo apmokamo darbo, o ne siekti puikios vadovavimo pozicijos.
     
Maslow poreikių hierarchija
     
     
Atlikite užduotį tam, kad nustatytumėte, kas šiuo metu motyvuoja jus dirbti ir kurioje poreikių piramidės vietoje esate. Atkreipkite dėmesį, kad skirtinguose gyvenimo etapuose galite siekti patenkinti skirtingus poreikius.
     
     
Grįžti atgal į temą   Pradėti užduotį
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.