EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Самооценка за моята готовност/мотивация за работа
Упражнение: Моята мотивация за работа, според моите нужди
Разработено от: VentureQuest Ltd. LLC, САЩ в сътрудничество с Фонда за социални иновации, Литва
     
 
Цел: Да оцени моята мотивация за работа.
     
Очаквана продължителност: 25 мин.
     
Описание: Съобразяването с основните човешки нужди осигурява мотивация за хората да се чувсват защитени, реализирани и по-продуктивни. Ейбрахам Маслов е класифицирал физическите и емоционални нужди на индивида в групи, формирайки йерархия на нуждите. Нуждите, които Маслов е идентифицирал са отдолу нагоре, както следва: физиологични нужди, нужди свързани със сигурността, социални нужди, самоуважение и себеосъществяване. Маслов е считал, че нуждите на най-ниското стъпало в йерархията трябва да бъдат удовлетворени преди човек да започне да се стреми към удовлетворяване на нуждите в по-горните нива на йерархията.

Каква връзка има това с Вашата мотивация за работа? Класификацията на нуждите на Маслов може да Ви помогнат да определите откъде произтича Вашата мотивация за работа. Важно е да знаете къде, в този момент, се намирате в йерархията на нуждите, тъй като дадена неудовлетворена нужда играе ролята на мотиватор. Например, ако в момента имате проблем с изплащането на жилището си, за Вас е важно да удовлетворите физическите си нужди преди да продължите нагоре в йерархията. Това означава, че можете да проявите интерес към всяка една работа, която Ви осигурява финансови средства, преди да се заинтересувате от перфектната управленска позиция.
     
Класификацията на нуждите на Маслов.
     
     
Използвайте следващите въпроси, за да определите къде се намирате в йерархията и какво понастоящем Ви мотивира да работите. Имайте предвид, че през живота си, ще се движите нагоре и надолу в йерархията.
     
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.