EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Подходяща за мен работа
Упражнение: Профил на професионални интереси
Адаптиран от: Европейско Партньорство, Литва
Базирано на: методология, разработена от съвместния проект на Дания, Литва и Естония "Подготовка на консултант-инструктори и създаване на системата за професионално ориентиране в Естония и Литва".
     
 
Цел: Да разберете по-добре професионалните си интереси и да помислите каква работа бихте искали да имате и в каква област.
     
Очаквана продължителност: 20 мин.
     
Описание: Важно е да търсите работа, както и кариера като цяло, по един целенасочен начин. Преди да започнете да си търсите работа, трябва първо да си отговорите на въпроса "какво искам да правя и коя работа би била подходяща за мен". Затова е важно първо да оцените професионалните си интереси. Има различни начини да го направите.
Този тест ще Ви помогне да помислите кои професии Ви биха били интересни. В случай че вече имате професия, тестът ще покаже как интересите Ви се вписват в сферата, в която работите. В случай че искате да се преориентирате, чрез теста може да помислите в коя сфера бихте искали да работите.
     
Предлагат Ви се по две професии. Моля, изберете тази, която е по-интересна и привлекателна за Вас. Кликнете върху Вашите предпочитания. Трябва да избирете само една професия, дори ако предложените алтернативи са еднакво интересни за Вас.
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.