EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Успешнo интервю за работа
Упражнение: Подготовка за интервю за работа
Разработено от: Социален иновационен фонд.
Базирано на: Smailys, A., “Noriu darbo! Ką reikia žinoti ieškant darbo”.
http://units.sla.org/toronto/resources/career/success.htm
http://jobsearch.about.com/cs/interviews/a/aceinterview.htm
http://www.kent.ac.uk/careers/assertiveness.htm
http://jobsearch.about.com/od/interviewattire/a/interviewdress.htm
http://www.catalogs.com/info/clothing/how-to-dress-for-a-job-interview.html
     
 
Цел: Подготовка и поведение по време на интервю за работа.
     
Очаквана продължителност: 25 минути
     
Описание: Интервютата са важна част от процеса на търсене на работа. Те помагат на работодателите да вземат решения, относно наемането на хора. Важно е да се представите на интервюто както трябва и да покажете уменията и способностите си, свързани с работата. Използвайте това упражнение да помислите как трябва да се държите на интервю за работа.
     
Прочетете всяко твърдение и отбележете дали сте съгласни, или не.
     
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.