EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Кариера и професионално развитие
Упражнение: Стремите ли се към успех?
Адаптиран от: Бургаски свободен университет, България
Базирано на: Кен Ръсел, Филип Картър (2005) Психометрични тестове. 1000 начина за оценяване на личността, креативността, интелигентността, латералното мислене. Изд. Къща ЛИК ISBN 954-607-692-9.
 
Цел: Да оцените своето отношение и поведение относно успеха в кариерата Ви.
     
Очаквана продължителност: 20 мин.
     
Описание: Има някои отношения и типове поведение, които могат да доведат човек до успех или обратно. Този тест Ви предоставя възможност да оцените своето поведение и лични характеристики по отношение на успеха в кариерата Ви.

Моля прочетете въпросите по- долу и изберете най- подходящия според Вас отговор.
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.