EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Кариера и професионално развитие
Упражнение: План за кариерно развитие - какво ще правите
Разработено от: Vytautas Magnus University, Министерство на образованието, Литва
 
Цел: Създаване на умения за планиране на кариера.
     
Очаквана продължителност: 10 минути
     
Описание: Успешното планиране на кариера е важно за всеки. То е свързано с поведението и вижданията на човек. Това упражнение ще провери Вашите виждания за планиране на кариера и вземане на решения. По-долу са описани няколко ситуации със стъпки, които трябва да се предприемат.

Задача: по-долу ще намерите въпроси и възможни отговори. Моля, отговорете на въпросите, като изберете един от отговорите. Изберете подходящия за Вас отговор.
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.