EN LT FI IT BG DE
 
  Pavadinimas  
Home
Тема: Успешно приспособяване на ново работно място
Упражнение: Какъв човек съм?
Разработено от: Annanet, Финландия. Резултатите от теста са разработени от Annanet, Финландия.
Базирано на: Piispanen, R. "Kohtaamisen iloa". 2003 г.
     
 
Цел: Целта на теста е да проверите поведението си в екип в различни ситуации на работното място.
     
Очаквана продължителност: 15 минути
     
Описание: Всички реагираме и се държим по собствен начин в различни ситуации, когато взаимодействаме с други хора, по-специално когато работим в екип. Няма правилни или грешни реакции, защото хората и ситуациите са различни. Чрез този тест можете да проверите и оцените поведението си в работна среда.
     
Упражнението съдържа въпроси относно работата в екип. На всеки въпрос има по два отговора, които са противоположни един на друг. Моля, изберете своя отговор по скала от 1 до 7.

Например, ако сте напълно съгласни с отговора отляво, изберете номер 1; в случай, че сте напълно съгласни с отговора отдясно, изберете номер 7. В случай, че не сте съгласни с нито един от двата и Вашият отговор е някъде по средата, моля, изберете по скала от 2 до 6.

Докато правите теста, си представете, че сте в работна среда. Ще видите резултатите си в края на теста.

Нека започнем.
     
     
Обратно към темата   Стартиране на теста
     
 
 
LLP

© EU KA3 ICT project "eMENTOR"

This project has been funded with support from European Commission. This publication [communication] reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.